Corona en Rechtswinkels

Hoe vindt het rechtswinkelwerk doorgang in de tijd van social distancing? 

 

Advocaten werken zoveel mogelijk vanuit huis, bij rechtbanken vinden alleen urgente zittingen zonder publiek doorgang en ook de collegezalen moeten het voorlopig zonder rechtenstudenten doen. Het dagelijks leven staat flink op z’n kop.

Vereniging Rozon vroeg zich af hoe rechtswinkels omgaan met de coronacrisis en nam daarom contact op met Nick van Wandelen van de rechtswinkel Boxmeer en Jens Brugman, van de rechtswinkel Nijmegen-Oost.

Dat er een groot verschil is met de reguliere bedrijfsvoering, is duidelijk. Bij rechtswinkel Boxmeer wordt normaal gesproken elke maandag een fysiek spreekuur gehouden, bij de rechtswinkel Nijmegen- Oost is dit zelfs drie keer per week het geval. 

 

Nick van Wandelen:
"Sinds 2020 zien we een flinke groei in het aantal rechtzoekenden ten opzichte van voorgaande jaren. Helaas heeft het coronavirus hier wel een invloed op en moeten we de verwachtingen een beetje bijwerken. Het is niet langer verantwoord fysieke spreekuren te houden. Om toch te kunnen voorzien in de behoefte van juridisch advies, zijn we overgestapt naar een digitale behandeling, via de mail. Omdat het belangrijk is op de hoogte te zijn van alle relevante feiten zullen de spreekuurdraaiers dan via de mail of telefoon het contact voortzetten. Net als voorheen streven wij ernaar om binnen een week het advies te kunnen leveren.”

 

Ook de rechtswinkel Nijmegen-Oost is overgestapt naar een online dienstverlening.

Jens Brugman:
"Na de eerste berichten over besmettingen in Nederland, hebben we besloten de rechtswinkel open te houden. Medewerkers die ziek waren, mochten geen spreekuur draaien. Ook hoefden medewerkers geen spreekuur te draaien als zij zich daar niet prettig bij voelden. Daarnaast hebben we cliënten de mogelijkheid gegeven hun zaak te mailen als zij liever niet naar spreekuur wilden komen. Na de persconferentie van de regering van 15 maart leek het ons niet langer veilig om de rechtswinkel open te houden. We zijn toen direct overgestapt op volledige zaaksbehandeling per e-mail. Dat heeft geen invloed gehad op het aantal cliënten dat hulp bij ons zoekt. Sterker nog, we zien een sterke groei ten opzichte van voorgaande jaren.”

Beide rechtswinkels behandelen nog steeds alle zaken en de eerste juridische vragen met betrekking tot het virus zijn inmiddels ook aan bod gekomen. Rechtswinkel Boxmeer vertelt ons dat het vooral gaat om verontruste werknemers die niet weten wat ze met de situatie aan moeten. Sommigen vinden dat het niet verantwoord is om nog te werken, anderen zitten thuis en vragen zich af wat voor invloed dit heeft op hun salaris/vakantiedagen en dergelijke. Dit is voor ons ook lastig, omdat er weinig zekerheid is over de situatie. De belangrijkste bron van informatie op dit moment zijn dan ook de verschillende blogs van grotere advocatenkantoren over het virus.

Wat betreft vergaderingen en andere activiteiten is het voor beide rechtswinkels nog een beetje puzzelen en vooral afwachten. De vergaderingen en informele activiteiten zijn voorlopig opgeschort en bestuursleden van de winkels hebben contact via skype, bellen en mailen.

Voor rechtswinkel Boxmeer is het extra zuur, hun langverwachte rechtswinkelweekend moest helaas geannuleerd worden.

 

Nick van Wandelen geeft ons nog wel mooi advies mee voor andere rechtswinkels en hun besturen: Overleg vooral met je medewerkers en vraag naar hun inzicht. Het is goed mogelijk dat zij zich er niet prettig bij voelen om nu fysieke spreekuren te draaien. Wees verder duidelijk hoe je naar buitenaf hoe je als rechtswinkel nu te werk gaat. Laat via social-media of je website weten dat men bijvoorbeeld via de mail vragen kan stellen. Wees vooral niet bang voor negatieve reacties, men heeft begrip voor de situatie en is al blij dat ze alsnog terecht kunnen.

 

Namens Rozon willen we alle rechtswinkels en alle rechtswinkeliers heel veel succes wensen de komende periode. Het is een lastige tijd, maar hartverwarmend dat de vrijwillige juridische hulpverlening door gaat. Jullie zijn stuk voor stuk toppers en mogen enorm trots zijn op het werk wat jullie neerzetten. Stay safe!