Missie

DIT IS ONZE MISSIE

Onze missie is de drijfveer waar onze vereniging zich al vanaf begin af aan mee bezig houdt. Ook wij bouwen voort op

deze missie. Onderstaand leest u wat ons stimuleert, motiveert en vooral ook inspireert.

DIT IS ONZE MISSIE

Onze missie is de drijfveer waar onze vereniging zich al vanaf begin af aan mee bezig houdt. Ook wij bouwen voort op deze missie. Onderstaand leest u wat ons stimuleert, motiveert en vooral ook inspireert.

Verbeteren van 
Kwaliteit

Zorg dragen voor
Onderlinge Binding

Vergroten van 
Bekendheid

Missie

ROZON is het overkoepelend orgaan van rechtswinkels in de regio Zuid- Oost Nederland. In totaal zijn er 21 rechtswinkels aangesloten bij ROZON. We zijn een vereniging, die opkomt voor belangen van rechtswinkels en de schakel vormt tussen rechtswinkels onderling en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit.

In de afgelopen decennia is het werk van rechtswinkels tot een onmisbare voorziening verworden in de maatschappij. ROZON steunt rechtswinkels in deze ontwikkeling, door de mogelijkheid van kennisverbreding voor medewerkers te bieden. Dit doet zij o.a. door het organiseren van cursussen omtrent allerlei rechtsgebieden, het organiseren van kantoorbezoeken en het subsidiëren van promotiemateriaal en -activiteiten. Onze missie ziet op het verbeteren van kwaliteit van rechtswinkels, het zorg dragen voor onderlinge binding tussen rechtswinkels en het vergroten van bekendheid van rechtswinkelwerk.