Het bestuur

WIJ STELLEN ONS GRAAG AAN U VOOR

Dit collegejaar is niet te vergelijken met andere jaren. Door de corona-crisis kunnen wij als vereniging weinig tot geen activiteiten organiseren. Dit is natuurlijk uiterst teleurstellend en zeer jammer, zowel voor de kantoren als voor de rechtswinkeliers. Wij doen dit collegejaar ons uiterste best om daar waar mogelijk een kantoorbezoek of een lunchlezing te organiseren. Daarnaast houden we ons achter de schermen met van alles bezig. Zo laten we dit jaar een nieuwe website bouwen, stellen we een uitgebreid acquisitieplan op voor volgende besturen, brengen we de administratie op orde en proberen we één of twee nieuwe sponsoren aan Rozon te binden. Dit alles zorgt ervoor dat Rozon na de corona-crisis in staat is om goed te functioneren en zich volledig op de activiteiten te kunnen focussen. We hopen na de corona-crisis door nieuwe contacten en sponsoren mooie activiteiten aan te kunnen bieden en de rechtswinkels nog beter te kunnen helpen bij hun promotie.

We zien jullie graag bij een activiteit terug dit collegejaar!

Dit collegejaar is niet te vergelijken met andere jaren. Door de corona-crisis kunnen wij als vereniging weinig tot geen activiteiten organiseren. Dit is natuurlijk uiterst teleurstellend en zeer jammer, zowel voor de kantoren als voor de rechtswinkeliers. Wij doen dit collegejaar ons uiterste best om daar waar mogelijk een kantoorbezoek of een lunchlezing te organiseren. Daarnaast houden we ons achter de schermen met van alles bezig. Zo laten we dit jaar een nieuwe website bouwen, stellen we een uitgebreid acquisitieplan op voor volgende besturen,

brengen we de administratie op orde en proberen we één of twee nieuwe sponsoren aan ROZON te binden. Dit alles zorgt ervoor dat ROZON na de corona-crisis in staat is om goed te functioneren en zich volledig op de activiteiten te kunnen focussen. We hopen na de corona-crisis door nieuwe contacten en sponsoren mooie activiteiten aan te kunnen bieden en de rechtswinkels nog beter te kunnen helpen bij hun promotie.

We zien jullie graag bij een activiteit terug dit collegejaar!

BESTUUR 2020-2021

Bestuur 2020 - 2021

WIE ZIJN WIJ?

Camilla Chand

Voorzitter

Esmee Luijken

Secretaris

Jelte Jorritsma

Penningmeester

Jesse Dekker

Algemeen Bestuurslid

Bestuur 2020 - 2021

WIE ZIJN WIJ?

 1. Camilla Chand
  Voorzitter
 2. Esmee Luijken 
  Secretaris
 3. Jelte Jorritsma
  Penningmeester
 4. Jesse Dekker
  Algemeen Bestuuslid

 

Voorzitter

Camilla Chand

Mijn naam is Camilla en in het collegejaar 2020-2021 vervul ik met veel enthousiasme de functie van voorzitter van het bestuur van ROZON.
Momenteel zit ik in mijn derde jaar van de Bachelor Rechtsgeleerdheid. In mijn vrije tijd hockey ik graag en houd ik van borrelen, koken en lekker eten. Ik draag het rechtswinkelwerk een warm hart toe en dat is ook de reden dat ik voorzitter ben geworden. Daarnaast wil ik als voorzitter zorgen dat het rechtswinkelwerk meer bekendheid krijgt! We gaan er een mooi jaar van maken!

Get in Touch

Secretaris

Esmee Luijken

Ik ben Esmee Luijken en ik vervul dit collegejaar de functie van secretaris binnen het bestuur van ROZON. Momenteel ben ik een vijfdejaars student Rechtsgeleerdheid. Naast mijn studie zet ik mij met veel plezier in bij de Rechtswinkel Nijmegen-Oost en mag ik tijdens veel rechtszaken werken als zittingsgriffier bij het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch. In mijn vrije tijd houd ik ervan om lekker uit eten te gaan en te borrelen.
Dit bestuursjaar zal ik als secretaris het externe aanspreekpunt zijn van ROZON. Ik vind het erg leuk om met mijn medebestuursleden te bekijken op welke wijze we in deze veranderde tijden toch evenementen voor de rechtswinkeliers kunnen aanbieden. Daarnaast zet ik me ook graag in om de zichtbaarheid van ROZON voor rechtswinkels en rechtswinkeliers te blijven verbeteren. Al met al kijk ik erg uit naar dit bestuursjaar!

Get in Touch

Penningmeester

Jelte Jorritsma

Mijn naam is Jelte Jorritsma. Ik vervul dit collegejaar de functie van penningmeester binnen het bestuur van ROZON. Momenteel ben ik vijfdejaars student Recht & Management. Naast mijn studie ben ik tevens actief bij Pleitgenootschap Rota Carolina en N.S.V. Ovum Novum. In de overgebleven vrije tijd vermaak ik mij graag met een goed boek of een mooie plaat.
Ik ben met ROZON in aanraking gekomen via rechtswinkel Boxmeer, waar ik ondertussen al twee jaar actief ben. Een bestuursjaar bij ROZON lijkt me een mooie kans om me in te zetten voor alle betrokken rechtswinkels. Als penningmeester zal ik mij voornamelijk bezighouden met de financiën en acquisitie van de vereniging. 
Ik kijk er naar uit kennis te maken met de aangesloten rechtswinkels. Hopelijk tot snel!

Get in Touch

Algemeen Bestuurslid

Jesse Dekker

Mijn naam is Jesse Dekker, ik ben 22 jaar oud en zit nu in mijn vierdejaar jaar van de Bachelor Notarieel recht. Inmiddels heb ik de bachelor Nederlands Recht al met succes afgerond. Dit collegejaar zal ik het nieuwe algemeen bestuurslid zijn van ROZON. Naast mijn studie werk ik bij Hekkelman Notarissen om al juridische ervaring op te doen. Naast studeren ben ik vaak te vinden in de stad om te shoppen of in een restaurant voor een wijntje of om lekker te eten. 
Dit bestuursjaar wil ik de focus leggen op inhoud. Met lezingen en kantoorbezoeken kunnen alle rechts- en wetswinkeliers meer kennis krijgen over bepaalde relevante rechtsgebieden. Niet alleen de cliënten hebben hier baat bij, maar ook voor je verdere juridische loopbaan is deze kennis handig. Naast serieuze activiteiten vind ik het van belang, mede voor het verbinden en het met elkaar in contact brengen van rechtswinkels en rechtswinkeliers, om een aantal informele activiteiten te organiseren. Naast de jaarlijkse pubquiz, wil ik nog een extra informele activiteit organiseren, zodat rechts- en wetswinkeliers elkaar kunnen leren kennen. 

Get in Touch