Over ons

Processed with VSCO with l4 preset

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat op dinsdag 11 september 2018 tijdens de wissel-ALV het bestuur 2018-2019 zich als volgt heeft geconstitueerd:
– Voorzitter: Michelle Sangers
– Secretaris: Félique Kouthoofd
– Penningmeester: Joris van Haalen
– Algemeen bestuurslid: Joanne Maat


Oud Besturen

Justice graphic by <a href="https://www.flaticon.com/authors/roundicons">Roundicons</a> from <a href="https://www.flaticon.com/">Flaticon</a> is licensed under <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0">CC BY 3.0</a>. Made with <a href="https://logomakr.com" title="Logo Maker">Logo Maker</a>

MISSIE
Rozon is het overkoepelend orgaan van rechtswinkels in de regio Zuid- Oost Nederland. Een vereniging in bloei die opkomt voor belangen van rechtswinkels en de schakel vormt tussen rechtswinkels onderling en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
In de afgelopen decennia is het werk van rechtswinkels een onmisbare voorziening geworden in de maatschappij. Rozon steunt rechtswinkels in deze ontwikkeling door de mogelijkheid van kennisverbreding voor medewerkers te bieden. Dit doet zij o.a. door het organiseren van cursussen omtrent allerlei rechtsgebieden. De missie van Rozon is dan ook het verbeteren van kwaliteit van rechtswinkels, zorg dragen voor onderlinge binding en het vergroten van bekendheid van rechtswinkelwerk.

GESCHIEDENIS ROZON
Het Rozon is in 1999 opgericht als reactie op een rapport van een door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid ingestelde commissie, die heeft onderzocht op welke manier de faculteit een bijdrage zou kunnen leveren aan het werk van rechtswinkels. Op 15 juni 2000 zijn de statuten opgesteld en werd de vereniging Rechtswinkel Overleg Zuid Oost Nederland een feit. Op dit moment zijn er 17 rechtswinkels aangesloten.
Het Rozon is in haar tweede jaar begonnen met het organiseren van lezingen voor de medewerkers van de rechtswinkels. In dat jaar heeft het Rozon ook definitief de beschikking gekregen over een eigen kamer in het Studeon, waar medewerkers van de rechtswinkels de mogelijkheid hebben aan zaken te werken. Ook kreeg het de beschikking over een kast in de bibliotheek van de faculteit. Iedere student kan deze boeken in de bibliotheek inzien, en medewerkers van rechtswinkels kunnen deze op verzoek enige tijd meenemen naar de Rozon-kamer om zo hun rechtswinkelzaken uit te zoeken.
Verder heeft het Rozon zich in de volgende jaren in het bijzonder gericht op het behartigen van de belangen van de aangesloten rechtswinkels. Dit heeft zich vooral geuit in de aandacht voor het vergroten van bekendheid van rechtswinkelwerk. Daarnaast is het Rozon eveneens bezig geweest met het verbeteren van de contacten met de rechtswinkels.
In 2004 is de eerste nieuwsbrief van het Rozon uitgebracht. In dat jaar is de Rozon-kamer verhuisd van het Studeon naar TvA 4.00.12. Daarnaast is de Rozon-kast met dank aan de SBJS aangevuld met praktijkgerichte literatuur en actuele wetbundels.
Gedurende de jaren wordt de inventaris van de Rozon-kamer een aantal keer vervangen en verbeterd en wordt ook de collectie boeken in de boekenkast verder uitgebreid.

rozon